Onze aanpak

Samen met u en uw team bespreken wij de ontwikkelingen in uw markt, leggen de verbinding met andere sectoren en relevante (technologische) ontwikkelingen. Wij analyseren uw huidige marktpositie en stellen vast of uw organisatie toekomstbestendig is. Waar liggen kansen en waar wordt uw positie mogelijk bedreigd? Wij ontwikkelen nieuwe proposities, nieuwe producten/diensten en stellen vast hoe uw organisatie daar kan komen, met de inzet van uw eigen team of mogelijke partners. Dit gehele proces levert een helder actieplan op waarmee u en uw team, met onze support, direct aan de slag kan.

Onze aanpak is sterk resultaatgericht en kent een aantal fasen die binnen een korte periode van 1 tot max. 3 maanden plaatsvinden.

1. Uw positie en de ontwikkelingen in de markt:

  • Waar staat uw bedrijf, wat zijn uw echt sterke punten, hoe toekomstbestendig is uw business als we kijken naar ontwikkelingen in uw markt en andere sectoren?

2. Impact van (technologische) ontwikkelingen:

  • Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor uw positie, producten/diensten, marges, klanten?

3. Nieuwe proposities, producten/diensten, markten:
Uw sterke positie, de kracht van uw bedrijf, combineren we met de mogelijkheden in de markt. Dit leidt tot definiƫring van een beperkt aantal kansrijke nieuwe proposities

4. Proces:
Hoe gaan we de nieuwe propositie(s) realiseren, wat is er voor nodig, kan uw huidige team dit, zijn er partners nodig, hoeveel tijd en geld gaat dit kosten?

  • Wij stellen het veranderplan met uw team vast inclusief concrete en meetbare acties en een tijdpad.

5. Toekomstbestendig:
Uiteindelijke doel is niet alleen het realiseren van nieuwe proposities of producten, maar ook het toekomstbestendig maken van uw bedrijf en uw team.

  • Zodat u zelf in staat bent om nieuwe ontwikkelingen te traceren, te vertalen naar uw business en daarmee uw (bekende en nieuwe) concurrentie voorblijft!